AṢṬĀṄGA YOGA

Yama: Kişinin sosyal ve etik açıdan esas alacağı 5 temel ilke.

Ahimsa – zararsızlık

Satya – gerçeklik

Asteya – çalmamak

Brahmacharya – ılımlılık

Aparigraha – biriktirmemek

Niyama: Kişinin kendisiyle olan ilişkisinde esas alacağı 5 temel ilke.

Saucha – temizlik

Santosa – doyumluluk

Tapas – öz disiplin

Svadhyaya – öz üzerinde çalışmak

Isvara Pranidhana – akışa teslim olmak

Āsana: Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık için uygulanan duruşlar.

Prānāyama: Nefes yoluyla yaşam enerjisini kullanmada ustalaşmak.

Pratyāhāra: 5 duyunun yanıltıcı etkisinin farkına varmak, arzuların tutsaklığından kurtulmak.

Dhārana: Odaklanma. Zihnin bedendeki bir noktaya veya dışarıdaki bir objeye yoğunlaşması.

Dhyāna: Meditasyon. Kendini tanıma, içindeki gerçek beni keşfetme.

Samādhi: “BİR”leşme. Bireysel zihnin kozmik zihin içinde erimesi.

AṢṬĀṄGA YOGA

Yama: Kişinin sosyal ve etik açıdan esas alacağı 5 temel ilke.

Ahimsa – zararsızlık

Satya – gerçeklik

Asteya – çalmamak

Brahmacharya – ılımlılık

Aparigraha – biriktirmemek

Niyama: Kişinin kendisiyle olan ilişkisinde esas alacağı 5 temel ilke.

Saucha – temizlik

Santosa – doyumluluk

Tapas – öz disiplin

Svadhyaya – öz üzerinde çalışmak

Isvara Pranidhana – akışa teslim olmak

Āsana: Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık için uygulanan duruşlar.

Prānāyama: Nefes yoluyla yaşam enerjisini kullanmada ustalaşmak.

Pratyāhāra: 5 duyunun yanıltıcı etkisinin farkına varmak, arzuların tutsaklığından kurtulmak.

Dhārana: Odaklanma. Zihnin bedendeki bir noktaya veya dışarıdaki bir objeye yoğunlaşması.

Dhyāna: Meditasyon. Kendini tanıma, içindeki gerçek beni keşfetme.

Samādhi: “BİR”leşme. Bireysel zihnin kozmik zihin içinde erimesi.